Motto: "Nechodit neznamená zůstat stát."

SK KONTAKT BRNO 

Spolek zaměřený na zpřístupnění aktivního životního stylu pro osoby s tělesným postižením

Naším posláním je zpřístupnění pohybové aktivity osobám se zdravotním postižením bez ohledu na věk. Spolek pracuje systematicky zejména s dětmi a mládeží. Naší hlavní aktivitou je plavání. V našem podání nejde pouze o fyzickou pohybovou aktivitu, ale jde především o pocit sounáležitosti, vzájemné obohacení mezi pracovníky a dobrovolníky bez fyzického postižení a plavci samotnými a cílem je především celkový osobnostní rozvoj všech zúčastněných. Spolupracujeme s Plaveckou Akademii bez bariér KONTAKTU bB.

Kompletní přehled vrcholových sportovních klubů a ligových zápasů v Brně

AktualityMáme nové webové stránky. Jejich hlavní nevýhodou je, že mohou obsahovat hrubky/chyby/nepřesnosti, protože jsme jen lidi. Prvních deset zásahů ve formě odhalení šotka odměníme malou drobností za postřeh. Pište na e-mail: skkb@sk-kb.cz.

Honza a Katka

Plavecký školní rok 2019/2020 začíná pondělkem 23. září 2019. Rozdělení akcí během roku naleznete v sekci Termínová listina, přehled lekcí a termíny, kdy plaveme, hledejte v sekci Plavání - pravidelná výuka.

Podporují nás v roce 2019

Magistrát statutárního města Brna:

 • Podpora vrcholového sportu, smlouva č. 6719090102, č.z.23/1
  celkem 170 000 Kč,
 • Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech - handicapovaní plavci, smlouva
  č. 6719092993, č.z. 187d/MS celkem 73 000 Kč,
 • Podpora volnočasových a mezinárodních aktivit mládeže - Po škole to rozjedem, smlouva č. 6719091187, celkem 12 000 Kč.
 • Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží brněnských handicapovaných plavců (vyjma vrcholového sportu v seniorské kategorii), smlouva č. 6719090769, č. ž. 187a, celkem 60 000 Kč
 • Uspořádání XXIV. Mistrovství ČR v para plavání, smlouva č. 6719090769, č. ž. 187b, celkem 50 000 Kč
 • Individuální podpora výjezdu Dominiky Míčkové na MS 2019 v Londýně, smlouva č. 6719090769, č. ž. 187c, celkem 10 000 Kč
 • Podpora projektu "Jako ryby ve vodě", smlouva č. 7219092671, celkem 65 000 Kč
 • Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti - pronájem drah, smlouva č. 6719092325, celkem 53 500 Kč
 • Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech - handicapovaní plavci, smlouva č. 6718093067, celkem 46 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 - 2020, Program č. 4, číslo rozhodnutí: 0025/4/NNO/2019, celkem 109 500 Kč.
 • Program Sportování bez bariér (ZPS), podprogram D, XXIV. MČR v para plavání, č. rozhodnutí 502019_53_011, celkem 56 000 Kč
 • Program Sportování bez bariér (ZPS), podprogram C, Podpora plavců s postižením v Brně v roce 2019, č. rozhodnutí 502019_53_011 celkem 500 000 Kč

Městská část Brno - Královo Pole:

 • Zabezpečení neinvestičních výdajů spojených s celoročním provozem, především pronájmy bazénu a kanceláře, usnesení č. 19R11/21, celkem 40 000 Kč

Městská část Brno - střed:

 • Podpora Plavání hendikepovaných v Brně, smlouva č. 73/2019, celkem 26 000 Kč

Lesy České republiky s. p.:

 • Bude doplněno.

Nadace DRFG a.s.:

 • Bude doplněno.

Dary:

 • ZN DANĚ s.r.o.
 • Petr Tůma
 • Lada Troubilová
 • Adéla Habartová