"Nechodit neznamená zůstat stát."

SK KONTAKT BRNO 

Spolek zaměřený na rozšiřování možností aktivního životního stylu pro osoby se zdravotním postižením

Naším posláním je zpřístupnění pohybové aktivity osobám se zdravotním postižením bez ohledu na věk. Spolek pracuje systematicky zejména s dětmi a mládeží. Naší hlavní aktivitou je plavání. V našem podání nejde pouze o fyzickou pohybovou aktivitu, ale jde především o pocit sounáležitosti, vzájemné obohacení mezi pracovníky a dobrovolníky bez fyzického postižení a plavci samotnými a cílem je především celkový osobnostní rozvoj všech zúčastněných. Klub je zařazen mezi členy Českého PARA sportu a spolupracujeme také se zapsaným ústavem České para plavání. AktualityMáme zrekonstruované stránky. Mohou obsahovat hrubky/chyby/nepřesnosti a nám velmi pomůže, když nás na ně upozorníte. Prvních deset zásahů ve formě odhalení šotka odměníme malou drobností za postřeh. Pište na e-mail: mickova@sk-kb.cz

Honza, Katka a Domča

Plavecký školní rok 2021/2022 začíná pondělkem 27. září 2021. Data plánovaných akcí během roku naleznete v sekci Termínová listina, přehled lekcí a termíny, kdy plaveme, hledejte v sekci Plavání - pravidelná výuka.

Podporují nás v roce 2021

Magistrát statutárního města Brna:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Městská část Brno - Královo Pole:

Jihomoravský kraj:

Dary:

VAKSTAV spol. s.r.o. Jablonné nad Orlicí - celková podpora 50 000 Kč