Motto: "Nechodit neznamená zůstat stát."

SK KONTAKT BRNO 

Spolek zaměřený na zpřístupnění aktivního životního stylu pro osoby s tělesným postižením

Naším posláním je zpřístupnění pohybové aktivity osobám se zdravotním postižením bez ohledu na věk. Spolek pracuje systematicky zejména s dětmi a mládeží. Naší hlavní aktivitou je plavání. V našem podání nejde pouze o fyzickou pohybovou aktivitu, ale jde především o pocit sounáležitosti, vzájemné obohacení mezi pracovníky a dobrovolníky bez fyzického postižení a plavci samotnými a cílem je především celkový osobnostní rozvoj všech zúčastněných. Spolupracujeme s Plaveckou Akademii bez bariér KONTAKTU bB.

Kompletní přehled vrcholových sportovních klubů a ligových zápasů v Brně

AktualityMáme nové webové stránky. Jejich hlavní nevýhodou je, že mohou obsahovat hrubky/chyby/nepřesnosti, protože jsme jen lidi. Prvních deset zásahů ve formě odhalení šotka odměníme malou drobností za postřeh. Pište na e-mail: skkb@sk-kb.cz.

Honza a Katka

Plavecký školní rok 2020/2021 začíná pondělkem 28. září 2020. Rozdělení akcí během roku naleznete v sekci Termínová listina, přehled lekcí a termíny, kdy plaveme, hledejte v sekci Plavání - pravidelná výuka.

Podporují nás v roce 2020

Magistrát statutárního města Brna:

 • Podpora vrcholového sportu, smlouva č. 6720090811, č.z.24/1
  celkem 195 000 Kč,
 • Podpora volnočasových a mezinárodních aktivit mládeže - Po škole to rozjedem, smlouva č. 6720091487, celkem 14 000 Kč.
 • Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží brněnských handicapovaných plavců (vyjma vrcholového sportu v seniorské kategorii), smlouva č. 6720091047, č. ž. 185a, celkem 70 000 Kč
 • Uspořádání XXV. Mistrovství ČR v para plavání, smlouva č. 67200910047, č. ž. 185b, celkem 50 000 Kč - Projekt neuskutečněn z důvodů vládních opatření, peníze vráceny
 • Podpora projektu "Jako ryby ve vodě IV", smlouva č. 7220092432, celkem 100 000 Kč
 • Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti - pronájem drah, smlouva č. 6720094428, č.ž. 185e/PD, celkem  41 000 Kč
 • Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech - handicapovaní plavci, smlouva č. 6720092770, č.ž. 185d/MS celkem 58 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 - 2020, Program č. 4, č. r. : 0022/4/NNO/2020, celkem 116 500 Kč.
 • Program Sportování bez bariér (ZPS), podprogram soutěže, XXV. MČR v para plavání, č. rozhodnutí 502020_53_075, celkem 28 600 Kč - Projekt neuskutečněn z důvodů vládních opatření, peníze vráceny
 • Program Sportování bez bariér (ZPS), podprogram činnost, Podpora plavců s postižením v Brně v roce 2019, č. rozhodnutí 502020_53_075 celkem 606 000 Kč

Městská část Brno - Královo Pole:

 • Zabezpečení neinvestičních výdajů spojených s celoročním provozem, především pronájmy bazénu a kanceláře, usnesení č. 20R33/51, celkem 40 000 Kč

Jihomoravský kraj:

 • Podpora sportu v JMK, projekt "Podpora plavců s postižením", smlouva č. JMK0066522/20/OŠ, celkem 100 000 Kč

Dary:

 • ALPS SOUTH EUROPE s.r.o.
 • Agrotrans spol. s.r.o.
 • Petr Tůma
 • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Thermacut k.s.