Lekce během roku

Hlavní činností našeho klubu je plavecká výuka během školního roku. Celoroční výuka je rozdělená na tři trimestry po 12 týdnech. Ve školním roce 2020/2021 je rozdělení následující: 

 1. trimestr: 28. 9. - 18. 12. 2020,
 2. trimestr: 4. 1. - 26. 3. 2021,
 3. trimestr: 29. 3. - 18. 6. 2021.

Noví zájemci o plavání se mohou ozvat Honzovi a Katce na e-mail skkb@sk-kb.cz.

Aktuální rozvrh pro rok 2020/2021:

Plavecké skupiny

Tréninky kompenzačně - rehabilitační probíhají za pomoci instruktorů, kterými jsou vyškolení dobrovolníci. Trenér zajišťuje odborný dohled nad celou hodinou. Struktura plavecké lekce je zaměřena na zvládnutí prvotních plaveckých dovedností ve vodě (splývavá poloha, základy plaveckých způsobů). Plavci plavou 1-2x týdně 30 minut.

Specifickou skupinu tvoří děti předškolního věku a mladšího školního věku, které se účastní hrátkové lekce. Lekce je určená na seznámení se s vodou, zvyknutí si na prostředí bazénu a je vedena instruktorkou Luckou Strapáčovou. Děti jsou v tandemech dítě-rodič.

Kondičně rehabilitační plavci plavou více samostatně v menších skupinkách pod individuálním dohledem trenéra nebo instruktora. Struktura plavecké lekce je zaměřena na samostatné zvládnutí plaveckých způsobů a rozvoj techniky, udržení fyzické kondice. Stále však zůstává důraz na rehabilitační aspekt plavání. Plavci již vyjíždějí i na závody v ČR (závody Českého poháru v plavání tělesně postižených). Plavci plavou 1-2x týdně 30-60 minut (závisí na individuálních potřebách, cílech a možnostech plavců).

Sportovní skupina: skupinový sportovní trénink pod vedením trenérů. Trénink probíhá 3x a víckrát týdně, plavci vyjíždějí na závody Českého poháru v plavání tělesně postižených, na MČR, na evropské závody, na Mistrovství Evropy. Klíčové je, že sportovní skupina má tréninky ve stejnou dobu, jako plavci dalších dvou skupin (zvláštní dráha v rámci pronájmu bazénu). Společné tréninky působí jako motivační prvek pro druhé dvě skupiny.

Kde plaveme

Naleznete nás téměř na všech bezbariérových bazénech v Brně. Každý z bazénů má svá specifika a i výuka je poněkud odlišná:

- Sportovní a rekreační areál Kraví Hora: hluboký bazén, tréninky jsou zaměřené na zvyšování kondice, rozvoj plaveckých schopností, ale probíhá zde i pravidelný sportovní trénink a příprava na závody, středeční hodiny jsou pro začínající plavce, kteří se učí samostatnému plavání v hluboké vodě,

- Sportovní a rekreační areál Kraví Hora: hrátkový bazén pro lekci rodičů s dětmi,

- Centrum Kociánka: volnočasové plavání, zaměřené především na sociální a rehabilitační aspekty pobytu ve vodě, lekce probíhá za účasti dobrovolníků individuálně pro každého plavce,

- Městský plavecký stadion Lužánky: sportovní tréninky na 50m bazéně,

- Sportareál Družstevní: individuální práce s plavci, zaměření opět především na sociální a rehabilitační aspekty pobytu ve vodě, ovšem s přesahy až ke sportu - někteří plavci z lekcí na tomto bazénu se již účastní výjezdů na závody Českého Poháru.

Plaveckou výuku podporují:

V roce 2017 umožnily plaveckou výuku následující granty a dotace:

Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Podpora mládežnického sportu 2016, smlouva č. 6716092254, výše podpory: 21 000 Kč,
 • Podpora vrcholového sportu, smlouva č. 6717090191, výše podpory: 148 400 Kč,
 • Podpora činnosti organizace, smlouva č. 6717091485, výše podpory: 34 000 Kč,
 • dotace na pronájmy plaveckých drah, smlouva č. 6717092397, výše podpory: 55 000 Kč,
 • Podpora mládežnického sportu 2017, smlouva č. 6717092966, výše podpory: 36 000 Kč.

Magistrát města Brna, Odbor sociální:

 • Program II, smlouva č. 7217090673, výše podpory: 60 000 Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Podpora NNO pracujících s mládeží, projekt "Společným tempem k aktivnějšímu životu", rozhodnutí č. 0007/4/NNO/2016, výše podpory: 90 000 Kč.
 • Program VIII, projekt Příprava plavců s postižením v Brně, rozhodnutí č. SPORT-VIII-1050/2017, výše podpory 40 000 Kč.

MČ Brno - Královo Pole

 • podpora činnosti sportovní organizace, výše podpory: 34 000 Kč.

Nadace Agrofert

 • Podpora sportu osob s hendikepem, Grant Sport 18/009/2016, výše podpory: 300 000 Kč.

Jihomoravský kraj

 • individuální dotace, smlouva č. 043140/17/OSV, výše podpory: 300 000 Kč.

Lesy České republiky, státní podnik

 • smlouva č. 09/916/2017, výše podpory: 50 000 Kč.